REGISTRATION / MMM PHILIPPINES - Official Website
en ph
Loading...

REGISTRATION

Maaaring magrehistro sa pamamagitan ng pagpuno sa form o humingi ng tulong sa mga guiders/tagapamahala na nakatala sa sumusunod na listahan.

Kailangang mamili kung
anong paraan ang naaayun sa iyo. Ang maramihang pagtatala at ang pagkakaroon ng
maramihang account ay mahigpit na ipinagbabawal.

(maybe a nickname)

(for example: [email protected])

ATTENTION! Use your existing e-mail address only (!!!); otherwise, malicious users may access your account and withdraw all of your funds! If you have lost access to your account, immediately inform your guider and us via the CONTACTS section of the web-site.

(tiyakin ang iyong hudyat)

(re-enter your password)


(ilagay ang pangalan ng miyembro na nag-imbeta sa iyo, kapag wala naman ay iwanan itong blangko)

clear

(punan ito kapag ikaw ay mayroon ng napiling lider o kaya’y mula sa hanay ng mga lider na nakasulat sa ibaba, kapag wala naman ay iwanan itong blangko)

Isulat ang code na galing sa larawan

Nabasa ko ang kabuuan ng BABALA , at lubusan kong nauunawaan ang mga posibleng kahihinatnan. Gayun paman, nais kong ihayag ang aking pagnanais na sumali sa MMM na may matinong kaisipan.