Legalidad / MMM PHILIPPINES - Official Website
en ph
Loading...

Legalidad

“Legalidad”

Ang MMM ay isang Komunidad ng mga tao na nagtutulongan sa bawat isa ng libre at talagang sinasadyang direktang maglipat ng pera sa bawat isa, mula sa isang account ng bangko patungo sa isa na walang kundisyun, garantiya at mag pangako.  Ito ay dahil gusto lamang nilang gawin.  Dahil isang mabuting gawain ang tumulong sa kapwa.

Ibig sabihin, na ito ay isang mutual na benepisyo.

Wala itong pormal na organisasyon, walang legal na tao sa MMM at syempre walang central na account, wala itong ibang kahit anong aktibidad. Ito man ay nakatago o lantaran. Talagang wala! Meron lamang milyung-milyung simpleng kalahok, simpleng pribadong mga tao.  At ang kanilang mga bank account at wala ng iba pa.

At syempre wala itong espesyal na pagrerehistro,pahihintulot at lisensya.

(Pahintulot at lisensya para saan at para sa anong dahilan? Para sa paglilipat ng pera mula sa isang tao patungo sa isa? At kanino ba dapat ang phintulot at ang lisensyang ito ibibigay?:))

Sa makatuwid, Ang MMM ay lubosang legal at walang nilalabag na anumang batas. Dahil mayroon lamang paglilipat ng pera mula sa isang tao patungo sa isa.

Napakaimposible na ipagbawal ang MMM.  Sa parehong paraan na napakaimposibleng pagbawalan ang mga tao na pamahalaan ang kanilang pera sa paraang gusto nila.

Kaya ang lahat ay lubosang maliwanag at may buong legalidad.  Walang anumang paglabag at hindi ito lalabag! Ngayon ay iba naman angating pag usapan. Ang lubos na katapatan.  Ito ay napakaimportante na guhitan, na ang MMM ay hindi nanlilinlang o nang-aabuso ng kahit na sino. Sa madaling salita hindi ito isang paraan ng panlilinlang o panloloko!  Ang lahat ay nakakaalam tungkol sa posible at imposible na panganib sa simula pa lamang (At ang lahat ay naglagay ng kanilang marka sa panahon ng pagrehistro at kinumpirma na siya ay binigyang alam tungkol sa babala)

Ang MMM mismo ay higit na matapat sa sarili (daan-daang beses) kumpara sa mga bangko o ibang mga pinansyal na institusyon na may lisensya at pahintulot.  Dahil silang lahat ay nagsinungaling sayo, nanghahawak at nagtatago ng isang bagay at iba pa.  At ang MMM lamang ang walang lihim itinatago at nagsasabi ng katotohanan at bukas sa lahat. “Oo, angginagawa mo ay mapanganib! Oo, walang mga garantiya!Oo, maaaring mawala sayo ang lahat anumang sandali!...Nakakarining kaba ng ganito noon kahit saan? Sa MMM lamang.

Katapatan, katapatan at muli katapatan! Ito ang pangunahing prinsipyo. Katapatan, pagiging bukas at tiwala.  Ito ang mga tatlong balyena kung saan tumatayo ang Sistema.  Nakakakita kana ba ng ganito noon, na ang hindi magkakakilalang tao ay naglilipat ng pera sa bawat isa ng walang dahilan? Binibigay sa kanila na parang isang regalo? Milyung-milyung tao sa buong mundo, kada araw? kahibangan? Bungang-isip? Utopia? Hindi! Ito ay MMM.

                                         

Lumahok! Maligayang pagdating dito sa Sistema! Mabuhay ang MMM!