MMM FAQ / MMM PHILIPPINES - Official Website
en ph
Loading...

MMM FAQ

 1. Sino ang pwedeng sumali sa MMM?
 2. Paano mag-sign in sa MMM?
 3. Ano ang ‘Personal Office’ (PO)?
 4. Paano mag-login sa inyong Personal Office?
 5. Paano i-recover ang iyong password?
 6. Paano magdagdag ng account sa Personal Office?
 7. Ano ang MAVRO?
 8. Paano ang Magbigay Tulong (bumili ng MAVROs)?
 9. Paano humingi ng tulong (pagbenta ng MAVROs)?
 10. Paano magsulat ng “Letter of Happiness”?
 11. Sino ang referrers at referrals?
 12. Ano ang referral link?
 13. Ano ang “Invite”?
 14. Saan ko pwedeng ilagay ang aking Referral link?
 15. Sino ang “guiders, trustors at confidant”?
 16. Ano ang uri ng mga bonuses na aking makukuha?
 17. Paano sumali sa MMM ng ligtas?
 18. Paano makipag-ugnayan sa Support Team?
 19. Ano ang gagawin sa panahon ng hindi inaasahan problema?
 20. Ano ang gagawin kung ako ay hindi maaaring maka-access sa website ng Personnel Office?
 21. Paano ako maaaring lumahok sa MMM gamit ang aking mobile device?
 22. Paano gumawa ng Bitcoin wallet?
 23. Paano bumili ng Bitcoins?
 24. Paano maglipat ng Bitcoin sa tatanggap?
 25. Paano magbenta ng Bitcoins?
 26. Paano gamitin ang Google Authenticator?
 27. Paano maprotektahan ang Personal Office mula sa pagka-hack